Hos oss kan du handle trygt, raskt og rimelig. Bestilte varer blir sendt fra 1-3 dager etter mottatt bestilling. En bestilling er først gyldig når du har mottatt ordrebekreftelse. 

Angrerett Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Betaling:Transaksjoner blir belastet ved gjennomført kjøp. Vi bruker Vipps, Klarna og Stripe betalingsløsning, som er verifisert av Visa, Mastercard, Amex og Apple pay. Vi registrerer ingen personlige opplysninger om din transaksjon. Du kan også betale med faktura og få 14 dagers betalingfrist. Faktura sendes på din e-post samtidig som at ordren din blir sendt. Fakturaløsning er levert av Klarna og krever kredittgodkjenning. Når du betaler med Klarna, er det Klarna som overtar fordringen. 

Frakt: Alle ordrer sendes med PostNord. (Kr 89,-.) Pakken leveres på ditt postkontor om den ikke passer i postkassen. Om pakken veier over fem kilo vil ytterligere porto tilkomme. Er pakken liten nok til å leveres i din postkasse: kr 29,-. Er den over 50 g og 2 cm tykk vil ytterligere porto tilkomme. Vi har gratis frakt for bestillinger over 550,-. (gjelder kun standard frakt - ikke hjemlevering).

Konfliktløsnig Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant har overtatt tingen. HVis ikke leveringstidspunkt fremgår av betalingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold, og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Varen skal leveres til kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Mangel ved varen.Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Personvern: Depodesign.no følger personvernloven.

Priser: Alle priser inkluderer 25% mva. Alle kostnader oppgis ved kassen.

Produkter: Vi ønsker å gi så korrekt informasjon som mulig om våre produkter. Vi tar imidlertid forebehold om at farge på bilder kan avvike noe fra virkeligheten. Så godt det lar seg gjøre vil vi oppgi dette i varebeskrivelsen.

Selger er Depodesign, Ødekjærveien 42, 3145 Tjøme, depodesi@depodesign.no, 94324213, NO 925161373 Foretaksregisteret

Uavhentete pakker: Dersom kunden ikke henter pakken, vil den automatisk gå i retur til oss. For uavhentete pakker vil kunden bli belastet for porto.

 

Usikker på noe?

Kontakt oss så hjelper vi deg i løpet av kort tid for å oppnå det beste resultatet til ditt prosjekt.

Telefon: +47 943 24 213

E-post: depodesi@depodesign.no

Åpningstider: 10:00 - 14:00